EcoLyse

Van Data naar Duurzaam

Wij maken een footprint op maat die inzicht geeft in de impact van uw activiteiten.Dit vertalen we naar een heldere visie, onderbouwde doelstellingen en een realistisch actieplan.

Voor inkoop tot marketing, van productonderdeel tot uw hele organisatie en keten.

Onze Visie

Wij geloven dat een integrale aanpak nodig is om een organisatie duurzaam te maken. Een missie of visie helpt om alle hoofden dezelfde kant op te krijgen. De uitvoering ervan vraagt vervolgens om doelstellingen meetbaar in een strategie op te nemen.

Wilt uw organisatie klimaatneutraal worden? Wilt u de kringloop van uw product sluiten? Of heeft u een ander duurzaam doel? Het meten en monitoren van de impact zal helpen om succesvolle maatregelen te ontwikkelen en de geboekte resultaten transparant te communiceren.

Wij vertalen complexe onderwerpen naar voor de klant begrijpbare termen. Uniek is onze mix van data analyse, lca specialisten, kennisoverdracht en communicatie. Maak kennis met ons team.

Start met een footprint!

Voor de Organisatie

De organisatiefootprint geeft inzicht in de impact van de activiteiten van de organisatie, zoals het energieverbruik van de eigen gebouwen en het vervoer. Lees verder

Voor de Keten

Een ketenfootprint geeft inzicht in de impact van de hele waardeketen. Dus inclusief de impact van de producten en diensten die worden ingekocht en verkocht. Lees verder.

Voor een Product

Een productfootprint of levenscyclusanalyse (LCA) geeft inzicht in de impact van een product van grondstofwinning tot einde van de levensduur. Lees verder.

Uitgelichte Projecten

Doelstellingen en kansen materiaalstromen – RWS

Rijkswaterstaat (RWS) heeft als doelstelling om in 2030 zowel klimaatneutraal te zijn als circulair te werken. Om dit te bereiken heeft RWS o.a. gecertificeerd op de CO2-prestatieladder. In dit project is een systematiek voor monitoring ontwikkeld en is in kaart gebracht wat mogelijke doelstellingen en kansen zijn de materiaalstromen van RWS (Scope 3 emissies).

Klant: Rijkswaterstaat (RWS)

 Ketenanalyse (LCA)                            – Gridflex

 Voor het behoud van niveau 4 op de CO2-prestatieladder stelden we een levenscyclus analyse op voor een energiemanagement systeem van Gridflex.  Gekoppeld aan een slimme meter is het in staat is om het energieverbruik, productie en opslag in het elektriciteitsnetwerk te balanceren.

Klant: ICT-Automatisering B.V.

Duurzame Product Score kaart        – PostNL

De Product Scorekaart geeft antwoord op de vraag: “Hoe duurzaam is mijn product nu en wat kan ik doen om hem te verbeteren?” De scorekaart is o.a. ontwikkeld op basis van GRI4, ISO 26000 en de Product Service System Score Card van de TU Delft.

Klant: PostNL

CONTACT OPNEMEN