Ict: Gridflex heeten

RWS heeft als doelstelling om in 2030 zowel klimaatneutraal te zijn als circulair te werken. Om dit te bereiken heeft RWS o.a. gecertificeerd op de CO2-prestatieladder. In dit project is en een systematiek voor monitoring te ontwikkeld en in kaart gebracht wat mogelijke doelstellingen en kansen zijn de materiaalstromen van RWS (Scope 3 emissies).

RWS heeft als doelstelling om in 2030 zowel klimaatneutraal te zijn als circulair te werken. Om dit te bereiken heeft RWS o.a. gecertificeerd op de CO2-prestatieladder. In dit project is en een systematiek voor monitoring te ontwikkeld en in kaart gebracht wat mogelijke doelstellingen en kansen zijn de materiaalstromen van RWS (Scope 3 emissies).