Online footprint Carbon Manager

Met de Carbon Manager kunt u eenvoudig de energie en CO2-footprint van uw organisatie opstellen en monitoren. En het kan meer.

De online tool levert snel inzicht in de kansen voor energie- en CO2-emissiereductie. Monitor daarnaast de voortgang van een reductieplan en doelstelling en maak energierapportages voor de EED of in het kader van de wet milieubeheer.

De Carbon Manager bespaart u tijd en borgt de kwaliteit van uw data en rapportages.Het helpt u bij het verzamelen van data en bij het beheer van de datakwaliteit. Vergelijk en analyseer de CO2-prestatie van organisatieonderdelen en volg de voortgang van een CO2-reductieplan en doelstelling. Voeg extra documenten toe als bewijslast en vind altijd uw informatie snel op één plaats terug.

 

Ga aan de slag met de Carbon Manager:

  • Gebruik altijd de laatste CO2-emissie- en energiefactoren en kentallen.
  • Leg data op elk niveau vast;  voor uw panden maar ook voor projecten (b.v. aanbestedingen).
  • Leg verschillende type data vast: energie, afval, water, vervoer, producten en materialen e.d. 
  • Registreer dag, week, maand, kwartaal of jaardata.
  • Nodig mensen van binnen of buiten uw organisatie (leveranciers) uit om data aan te leveren.
  • Hou zicht en controle over het proces van data verzamelen en bespaar hiermee tijd.
  • Voeg  bij uw data extra informatie en documenten toe en vind alles snel op één plaats terug.
  • Vergelijk en analyseer de milieuprestatie (CO2-footprint, energieverbruik, e.d.).
  • Vergelijk de prestatie per locatie of project en over verschillende jaren vergelijken.
  • Genereer eenvoudige verschillende type rapportages, b.v. voor de CO2-prestatieladder of het duurzaamheidjaarverslag.